syväjatäsäilion pesu

Jätehuollon suunnittelu & optimointi

Toteuta tehokas jätehuolto ja vähennä kustannuksia

Jätehuollon suunnittelu

Suomen jätelaki muuttuu jatkuvasti ja jätehuollon vaatimukset kasvavat. Jätehuolto on tärkeässä roolissa mukana taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Jätehuoltosuunnitelmaa tuleekin päivittää säännöllisesti vastaamaan kiinteistön muuttuvia tarpeita ja lainsäädännön kehitystä. Se toimii tärkeänä ohjeistuksena jätehuollon suunnittelussa ja päätöksenteossa, edistäen kestävää ja vastuullista jätteenhallintaa.

Tavoitteena on tehdä jätehuolto toimivaksi, turvalliseksi ja tehokkaaksi.

Hyvässä suunnitelmassa tutkitaan ja otetaan kantaa:

  • Syntyvien jätteiden laatu ja määrään
  • Jätepisteiden ja tilojen määrään
  • Lajitteluohjeisiin
  • Jäteastioiden määrään ja mitoitukseen
  • Jäteastioiden tyhjennysväliin
  • Viranomaismääräyksiin
jätehuone

Jätetilojen optimointi tuo myös säästöjä

Jätetilan optimoinnilla varmistetaan, että kiinteistöjen jätehuolto toimii hyvin ja on kustannustehokasta. Laadimme jätehuollon optimointisuunnitelman, jossa huomioidaan paitsi jätehuollon määräykset, myös käytettävissä olevat tilat ja resurssit. Tavoitteenamme on tehdä jätteiden lajittelu toimivaksi ja samalla vähentää jätehuollon kustannuksia.

Tarkka seuranta ja analysointi

Jätehuollon optimointisuunnitelma alkaa neljän (4) viikon seurantajaksolla, jolloin tarkkailemme eri jätelajien jätemääriä suhteessa astiamääriin. Näiden tietojen avulla voimme tehdä perusteellisen selvityksen jätemääristä. Jos kiinteistölläsi ei ole tilastoja astiamääristä ja tyhjennysväleistä, me hoidamme tämän selvitystyön puolestasi.

jäteauto

Tehokkaiden muutos- ja korjaustarpeiden ehdottaminen

Seurantajakson jälkeen esitämme yksityiskohtaiset muutos- ja korjaustarpeet jätehuollon tehostamiseksi. Suunnitelma sisältää esimerkiksi astiamäärien ja jätejakeiden optimoinnin, huomiot puutteista sekä konkreettiset korjausesitykset. Tarvittaessa lisäämme jätehuollon tehostamiseksi jätelajikyltit ja muut merkinnät, jotka auttavat kiinteistön asukkaita lajittelemaan jätteet oikein.

Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden jälkeen voit olla varma, että kiinteistönne jätehuolto on toteutettu tehokkaasti.

Me autamme sinua suunnittelemaan jätehuollon, joka vastaa juuri sinun kiinteistösi tarpeita ja tuo säästöjä jätehuoltokustannuksiin. Yhteistyössä voimme tehdä jätehuollosta helpompaa ja kestävämpää.