Tietosuoja­seloste

Kiinteistö Varustamo Oy on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä ja kunnioittamaan henkilötietojen tietosuojaa.

Haluamme varmistaa, että asiakkaidemme, liikekumppaniemme, työntekijöidemme sekä kaikkien yksityis- henkilöiden henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja läpinäkyvästi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön tietoturvavelvoitteita noudattaen.

Henkilötietoja ja tietosuojaa koskeva julkilausuma (Privacy Statement) kertoo, miten ja minkälaisia henkilötietoja keräämme, kuinka varmistamme henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn ja tietoturvavelvoitteiden noudattamisen.

Jos et hyväksy sitä, miten henkilötietojasi käsitellään julkilausuman mukaisesti, pyydämme, että ilmoitat asiasta meille.

Henkilötiedot ja käsittelyn peruste

Henkilötiedolla tarkoitetaan tässä julkilausumassa kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (“rekisteröity”) liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitamme kaikkia toimintoja, joita kohdistamme henkilötietoihin, esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, käsittelemistä, säilyttämistä ja poistamista.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena voi olla asiakkuuksien hoito, sopimuksiin liittyvien tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen sekä Kiinteistö Varustamon tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen.

Käsittelyperusteena voi olla myös markkinointi, myynti, viestintä, rekrytointi tai henkilön itsensä suostumus.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kiinteistö Varustamo Oy
Jusslansuora 9, FI-04360 Tuusula
Y-2949655-6
Kotipaikka: Tuusula

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilönä toimii Kiinteistö Varustamossa Juha Pallonen, , p. 0207 288 395