syväjatäsäilion pesu

Tuhoeläin­suojaus

Jätetilojen oikeanlainen tuhoeläinsuojaus on tärkeä osa kiinteistöhuoltoa

Yleensä merkki jätehuollon ongelmasta

Jätehuollon tuhoeläinongelmat ovat yleisiä ja aiheuttavat monenlaisia haittoja sekä ympäristölle että ihmisille. Epäsiistit jätetilat, liian täydet tai avonaiset jäteastiat houkuttelevat helposti haitallisia eläimiä, kuten rottia, hiiriä ja lintuja. Jäteastioiden tulee aina olla ehjiä ja niiden kansien suljettuna.

Jätetilojen oikeanlainen tuhoeläinsuojaus on tärkeä osa kiinteistöhuoltoa, joka auttaa estämään tuhoeläinten kuten vaikkapa rottien pääsyn jätehuoneisiin tai -astioihin. Erityisesti rottien aiheuttamat ongelmat voivat olla merkittäviä.

Asennamme ja ylläpidämme:

  • Jyrsijäsuojauksia
  • Lintuverkkoratkaisuja
  • Säiliöiden kansien tiivistämisiä
  • Maavaihtotyöt


Rottien ja muiden haittaeläinten toistuva esiintyminen kiinteistöllä johtuu yleensä jätehuoltoon liittyvistä ongelmista ja ihmisen huolimattomuudesta. Kun kiinteistöjen jätehuolto pidetään kunnossa ja muutenkin toimitaan siten, että tuhoeläimille ei löydy ravintoa, pysyy niiden määrä kurissa. 

rottasuojaus

Kiinteistön omistaja on vastuussa

Taloyhtiön on aina huolehdittava rottien torjunnasta ja jyrsijöiden asianmukaisesta hävittämisestä. Asukkaiden vastuulla on ilmoittaa havainnoistaan välittömästi.

Ennaltaehkäisy on hävittämistä helpompaa

Tärkeintä on aina selvittää ensin ongelmaan johtaneet syyt ja korjata ne. Esimerkiksi rottaongelmaa saadaan harvoin lopullisesti kuriin pelkästään niitä hävittämällä esimerkiksi myrkyttäen.

Esimerkkejä rotta­suojauksesta

jäteauto

Kokemus avuksi

Tuholaistorjuntamme perustuu ensisijaisesti siihen, että estämme tuholaisten pääsyn jätetiloihin ja varmistamme, että jätetilat pysyvät siisteinä. Toteutamme erilaiset tuhoeläinsuojaukset pitkällä kokemuksella ja annamme niille toimintatakuun!

Tuhoeläinten torjunta on tehokkainta, kun eri ennaltaehkäisy- ja torjuntatoimenpiteet suoritetaan mahdollisimman kattavasti ja samanaikaisesti koko asuinalueella.